มหานาคาพระเครื่อง(Mahanaka Amulet) Tel 098-1494292,085-5519521,080-8914226 Line id: mahanakathai

������������������������������ ������������������������ ������������������������������������������������ ������������������������������

ครูบากฤษณะ อินทวัณโณ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2497 ปีมะเมีย ที่บ้านโตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา โดยเป็นบุตรคนที่ 9 ของครอบครัว ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 10 คน ชื่อและนามสกุลเดิมคือ สุรเดช ตับกลาง บิดาชื่อ นายเพชร ตับกลาง มารดาชื่อ นางแก้ว ตับกลาง “ตับกลาง” เป็นที่พึ่งให้แก่ชาวบ้านโดยเป็นที่รู้จักกันทั้งใกล้และไกล ในความรอบรู้ในด้านแพทย์แผนโบราณ ประกอบด้วยมีความเมตาภายในใจเป็นทุนเดิม ท่านจึงได้ร่ำเรียนวิชาความรู้ด้านหมอยา สมุนไพร สรรพศาสตร์พระเวทย์ทางยา ตั้งแต่วัยเยาว์ เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นให้พ้นจากความทุก และได้รับการถ่ายทอดความรู้จากบิดาจนชำนาญปราดเปรื่อง แต่ก่อนท้องถิ่นแถวนั้นยังเป็นพื้นป่าที่ร่มเย็น มักมีพระธุดงค์จาริกมาบำเพ็ญตะบะ ภาวนา หรือมาพำนักพักอาศัยอยู่บริเวณใกล้หมู่บ้านเป็นประจำ ท่านจึงได้เข้าไปหาเป็นอุปัฏฐากรับใช้ จนเป็นที่เมตตารักใคร่ของหลวงปู่พระธุดงค์ ด้วยความใฝ่รู้และหลวงปู่พระธุดงค์เห็นแววความมุ่งมั่นในธรรม จึงชวนให้บรรพชาเป็นสามเณร และได้ร่วมจาริกธุดงค์ตามหลวงปู่ มุ่งสู่ป่าเขาเข้าเขตแดนประเทศลาวและเขมร อาศัยอยู่ตามถ้ำป่เขาลำเนาไพร และได้เล่าเรียนทั้งพระปริยัติและปฏิบัติกรรมฐาน เจริญภาวนาอย่างเข้มงวดจนเติบโตเป็นหนุ่มจึงได้ลาสิกขา และเดินทางกลับบ้านเกิดตามลำพัง เมื่ออยู่ในเพศฆราวาส ก็ช่วยทางบ้านทำงานรับจ้างหาเงินมาจุนเจือครอบครัว จนกระทั้งอายุ 25 ปี บิดาเสียชีวิต จึงมีความตั้งใจว่าจะเข้าสู่เพศบรรชิตอีกครั้ง จึงนำความเข้าปรึกษาคุณ สุรพันธ์ และ คุณมาลี งามจิตรสุขศรี เจ้าของ บริษัท รุ่งสินก่อสร้าง จำกัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนค้ำจุนจากท่านทั้งสองเป็นอย่างดี สู่ร่มกาสาวพัสตร์ ท่านได้อุปสมบทเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2522 ณ วัดโคกอู่ทอง ต.โพธิ์ทอง อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี โดยมี พระครูธรรมรงโพธิเขต เจ้าอาวาสวัดโคกอู่ทอง เป็นพระอุปัชณาย์ พระอาจารย์ฝั้น ชุตินทโร เป็นกรรมวาจาจารย์ พระอาจารย์กลม วิมโล เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า อินทวัณโณ ท่านได้จาริกไปตามลำพังในป่าดงดิบเทือกเขาใหญ่น้อยสูงชันตลอดแนวแถวภาคอีสาน และได้ข้ามกลับไปยังภูเขาควาย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อศึกษาวิชาอาคมต่างๆ จากท่านฤาษีปังปดเพิ่มเติมจากนั้นได้จาริกผ่านไปยังประเทศเขมรและกลับเข้า ประเทศไทยทางด้านจังหวัดจันทบุรี

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา